Varstvo okolja

izdelava mnenj / priprava vlog / izdelava poročil / interpretacija okoljske zakonodaje / podpora pri načrtovanju in izvedbi posegov v okolje / okoljske študije / raziskave in razvoj

Analize

odvzem vzorcev / naročanje in izvedba laboratorijskih analiz okoljskih vzorcev / izvajanje kontrole kakovosti proizvodnje

Svetovanje

okoljsko svetovanje / svetovanje s področja raziskav in razvoja / svetovanje pri načrtovanju, izvedbi in nadzoru projektov

UZN, Varstvo okolja, analize, svetovanje
dr. Urška Zapušek Novak, s. p.

040 372 177

info@uzn.si